Hedefimiz

Hedefimiz

Yerbilimlerinin tüm disiplinlerini dünyada kabul görmüş standartlarda ve başarılı bir şekilde uygulayarak olası problemleri tespit etmede ve çözüm önerileri getirmede söz sahibi olmaktır.