Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Firmamız kuruluş amacı ve hedeflerimiz doğrultusunda başlıca faaliyet alanlarımız şu şeklidedir:

 • Yapılaşma Amaçlı Etütler;
 • Her Ölçekte İmar Planına Esas Etütler
 • Mikrobölgeleme Etütleri
 • Statik Projeye Esas Zemin Etütleri
 • Afet Etütleri ve Çözüm Projeleri (heyelan,deprem)
 • Mühendislik Yapılarına Ait Yapılaşma Etütleri;
 • Baraj, Hes ve Gölet Etütleri
 • Deniz Yapıları Etütleri
 • Karayolu ve Demiryolu Güzergâh Etütleri
 • Yer Altı Kaynakları Etütleri;
 • Arama Amaçlı Etütler
 • Rezerv Tespit Amaçlı Etütler
 • Kalite Tespit Amaçlı Etütler
 • Mühendislik Problemleri Etütleri;
 • Heyelan Etütleri
 • Depremsellik Etütleri
 • Karstik Boşluk Tespitine Yönelik Etütler
 • Sıvılaşma – Oturma Tayinine Yönelik Etütler
 • Zemin İyileştirme Kontrolü Etütleri
 • Fay Tespiti Etütleri
 • Arkeolojik – Altyapı Etütleri;
 • Arkeolojik Kalıntıların Bulunması ve Haritalanmasına Yönelik Etütler
 • Gömülü Yapı/Altyapı Bulunması ve Haritalanmasına Yönelik Etütler